social-whatsApp
social-phone
social-whatsApp
social-telegram
مشاوره فنی
English
You have no items in your shopping cart.
Filters
per page
6,000,000 تومان
6,500,000 تومان
7,000,000 تومان
6,500,000 تومان 6,600,000 تومان
7,000,000 تومان
7,500,000 تومان
7,500,000 تومان
8,000,000 تومان
14,000,000 تومان
جک برقی واتوماتیک پارکینگی گلدن گیت مدل اکو محصول کشور ایتالیا می باشد و دارای موتور عمودی با توان 350 وات می باشد. خلاص کن این جک از بالا و بصورت آچاری می باشد . شفت جک اکو از جنس استیل می باشد که مقاومت جک دربرابر خوردگی وزنگ زدگی را تضمین می کند.
16,000,000 تومان
10,000,000 تومان
11,000,000 تومان
12,000,000 تومان
14,000,000 تومان
15,000,000 تومان
16,000,000 تومان
30,000,000 تومان
12,500,000 تومان
12,700,000 تومان
17,000,000 تومان
17,500,000 تومان
14,000,000 تومان
14,500,000 تومان
تومان
تومان
13,500,000 تومان
15,000,000 تومان
32,000,000 تومان
35,000,000 تومان
5,300,000 تومان
5,450,000 تومان
35,000,000 تومان
13,500,000 تومان
19,000,000 تومان
تومان
6,000,000 تومان
5,900,000 تومان
7,800,000 تومان
7,600,000 تومان
7,400,000 تومان
5,150,000 تومان
5,250,000 تومان
5,400,000 تومان
5,600,000 تومان
تومان
5,200,000 تومان
5,600,000 تومان
6,000,000 تومان
تومان
تومان
5,000,000 تومان
5,500,000 تومان
6,000,000 تومان
6,200,000 تومان
6,500,000 تومان
5,800,000 تومان
5,200,000 تومان
تومان