social-whatsApp
social-phone
social-whatsApp
social-telegram
مشاوره فنی
English
You have no items in your shopping cart.

remote control

Filters
per page
150,000 تومان
180,000 تومان
350,000 تومان
تومان
800,000 تومان
600,000 تومان
850,000 تومان
740,000 تومان
740,000 تومان
400,000 تومان
300,000 تومان
80,000 تومان
140,000 تومان
155,000 تومان
200,000 تومان
160,000 تومان
145,000 تومان
145,000 تومان
950,000 تومان
150,000 تومان
115,000 تومان
تومان
تومان
80,000 تومان
80,000 تومان
95,000 تومان
140,000 تومان
140,000 تومان
85,000 تومان
245,000 تومان
158,000 تومان
160,000 تومان
200,000 تومان
200,000 تومان
285,000 تومان
285,000 تومان
110,000 تومان
135,000 تومان
110,000 تومان
85,000 تومان
تومان
170,000 تومان
140,000 تومان
60,000 تومان
75,000 تومان
تومان
شرکت یوتاب یک برند زیر مجموعه شرکت الکتروپیک می باشد. ریموت جک یوتاب و قفل یوتاب با فرکانس کاری 433 مگاهرتز کار میکند و دارای 4 دکمه می باشد و از یک باطری A27 تغذیه می شود ، برد ریموت 50 متر الی 70 متردر فضای بازمی باشد . یوتاب در محصولات جک پارکینگ خود و قفل برقی ریموت دار از این ریموت استفاده کرده است.
تومان